Badanie Histopatologiczne - Radzikowska Clinic

Badanie Histopatologiczne

  • Badanie Histopatologiczne

    Badanie materiału tkankowego ma duże znaczenie w rożnicowaniu i rozpoznawaniu chorób skóry. Pobrane wycinki poddane są obróbce laboratoryjnej a potem są oceniane przez doświadczonego specjalistę pod mikroskopem. Badanie histopatologiczne wspomaga i potwierdza prawidłowe rozpoznanie choroby skóry w sytuacjach wątpliwych.