Dermatoskopia - Radzikowska Clinic

Dermatoskopia

 • Dermatoskopia

  To nieinwazyjna metoda badania zmian skórnych przy użyciu dermatoskopu, czyli urządzenia powiększającego kilkudziesięciokrotnie obraz badanej zmiany. Typowym zastosowaniem jest diagnosyka zmian/znamion skórnych i różnicowanie postaci łagodnych od nowotworych np. czerniaków. Badanie w takim przypadku umożliwia uniknięcie niepotrzebnych biopsji skóry, czy zabiegów chirurgicznych pozostawiających blizny (wycina się tylko zmiany naprawdę tego wymagające). Badanie nie wymaga znieczulenia ani specjalnego przygotowania przed wizytą u dermatologa, a pacjent po badaniu może wrócić do pracy. Regularne badanie dermatoskopowe zalecane jest szczególnie u osób z grup podwyższonego ryzyka zezłośliwienia zmian, to jest osób o jasnej karnacji, włosach, oczach, o skłonnościach do oparzeń słonecznych, z licznymi piegami i/lub znamionami barwnikowymi a także u członków rodzin w których wystąpiło zachorowanie na czerniaka.

  Czas badania:
  10-15min (pojedyncza zmiana),
  40min – 1 godz. (<100 znamion) 2 godz. (>100 znamion)

  Częstotliwość:
  Raz do roku – kontrolne badania
  1 raz na 3 miesiące – monitorowanie poszczególnych, podejrzanych zmian skórnych