O nas - Radzikowska Clinic

O nas

Nasz Zespół

Dr n. med. Elżbieta Radzikowska

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej

Dr n. med. Elżbieta Radzikowska jest specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskała w 1998 roku. Wtedy też podjęła pracę na stanowisku asystenta w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie. Specjalizację z chirurgii plastycznej zdobyła pod kierownictwem Prof. Józefa Jethona w Szpitalu Klinicznym im. Prof. Orłowskiego CMPK. Od 2014 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Jest lekarzem, który na pierwszym miejscu stawia pełną satysfakcję pacjentów oraz jak najlepsze efekty estetyczne i zdrowotne przeprowadzanych zabiegów. Specjalizuje się w rekonstrukcji, powiększaniu i redukcji piersi, korekcji uszu, plastyce powiek górnych i dolnych oraz liftingu twarzy. Operuje porażenie nerwu twarzowego, wycina zmiany nowotworowe, przeprowadza plastyki płatowe. Wykonuje zabiegi abdominoplastyki, liposukcje (na swoim koncie ma ponad 3000 wykonanych zabiegów), lipofilling oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Dr Radzikowska stale podnosi swoje kwalifikacje. Systematycznie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zjazdach i sympozjach naukowych, organizowanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Prof. dr hab. n. med. Józef Jethon

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w latach 1991-1993 i 2001-2003. Specjalista krajowy ds. chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń w latach 1998-2001. Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie w latach 1997-2012. Prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i naukową, jak również wydaje liczne publikacje m.in. na temat:

 • leczenia wad rozwojowych
 • chirurgii estetycznej
 • leczenia zniekształceń pourazowych
 • leczenie nowotworów skory

Obecnie konsultant oddziału chirurgii plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Wykonywane zabiegi chirurgii estetycznej: korekcja piersi, nosa, powiek, uszu, powłok brzusznych.

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk jest znanym i szanowanym w środowisku medycznym ginekologiem położnikiem i ginekologiem onkologiem. Prawo wykonywania zawodu posiada od 1986 roku i od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę, przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej. Posiada specjalizacje I i II stopnia z ginekologii i położnictwa oraz specjalizację z ginekologii onkologicznej. Pracę doktorską obronił w 1990 roku w Akademii Medycznej w Lublinie, otrzymując tym samym tytuł doktora nauk medycznych. Habilitował się w 2000 roku (także w Akademii Medycznej w Lublinie), a trzy lata później otrzymał tytuł profesora.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które nabywał, pracując jako kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Instytut Matki i Dziecka oraz profesor zwyczajny Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Profesor Jakimiuk udziela się także naukowo, wykładając zagadnienia związane z onkologią ginekologiczną, położnictwem i chorobami kobiecymi na krajowych i zagranicznych uczelniach, takich jak np. Akademia Medyczna w Lublinie, University of California oraz Brooklyn Fertility Institute. W swoim dorobku posiada ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych pismach medycznych.
Jego olbrzymi wkład w rozwój ginekologii oraz położnictwa został doceniony i nagrodzony m.in. przez Kościuszko Foundation Scholarship i Ernst Schering Postdoctoral Scholarship. Profesor Jakimiuk jest również laureatem Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a także Nagrody Rektora za Osiągnięcia Naukowe, przyznanej przez Akademię Medyczną w Lublinie. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz International Society of Gynecological Endocrinology.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska – Długosz

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz jest specjalistą neurologiem, specjalistą rehabilitacji medycznej, wieloletnim adiunktem w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dla województwa mazowieckiego. Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to terapia toksyną botulinową chorych ze spastycznością, zaburzeniami ruchowymi, migreną przewlekłą oraz neuralgią. Odbyła liczne kursy i szkolenia, zarówno krajowe jak i zagraniczne z zakresu leczenia toksyną botulinową w schorzeniach neurologicznych. Zajmuje się diagnostyką neurologiczną i leczeniem osób dorosłych z:

 • następstwami chorób naczyniowych mózgu (udar niedokrwienny, krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe)
 • bólami głowy
 • bólami kręgosłupa
 • bólami neuropatycznymi
 • otępieniem
 • padaczką
 • następstwami urazów układu nerwowego
 • guzami mózgu
 • chorobami zapalnymi i demielinizacyjnymi ośrodkowego układu nerwowego
 • choroba Parkinsona
 • polineuropatią

Zajmuje się neurorehabilitacją osób dorosłych po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, z uszkodzeniem nerwów obwodowych, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, z polineuropatią. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym oraz licznych doniesień zjazdowych. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu, leczenia żywieniowego w udarze mózgu oraz leczenia toksyną botulinową spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz aktywnie wspiera kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące chorób naczyniowych mózgu oraz współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pacjentów dotkniętych tymi schorzeniami.

Dr Joanna Wiśniewska – Goryń

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Dusseldorfie. Dyplom lekarza uzyskała w 2001 roku. Od 16 lat pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, gdzie obyła specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Obecnie pracuje na Oddziale Chirurgii Plastycznej, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej. W swojej pracy stosuje połączenie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w celu uzyskania jak najlepszych efektów, m. in. połączenie liposukcji z przeszczepem tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych, plastyka powiek z liftingiem twarzy przy użyciu nici z haczykami, zastosowanie nowoczesnych, małoinwazyjnych metod z użyciem plazmy celem skrócenia czasu rekonwalescencji i ograniczenia blizn. Doktor Wiśniewska-Goryń stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą – w 2017 roku kurs chirurgii nieablacyjnej w Atenach oraz liposukcji laserowej w Telawiwie. Odbyła wielomiesięczne staże w Klinice Chirurgii Plastycznej w Dusseldorfie u profesora R. Olbrischa oraz w szpitalu uniwersyteckim w Uppsali w Szwecji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Nieablacyjnej. Specjalizuje się w zabiegach z zastosowaniem chirurgii nieablacyjnej z użyciem plazmy – nieoperacyjnym liftingu powiek górnych i dolnych, liftingu szyi, liftingu z zastosowaniem nici haczykowatych – certyfikat APTOS, przeszczepie komórek macierzystych, zastosowaniu osocza bogatopłytkowego, liposukcji z przeszczepem tkanki tłuszczowej.

Dr n. med. Agnieszka Surowiecka – Pastewka

Lekarz medycyny estetycznej w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2011 r.). Medycyną estetyczną zajmuje się od 2012 roku. Wykonuje zabiegi z zastosowaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego. Stosuje mezoterapię, a także lipolizę iniekcyjną i hydroksyapatytem wapnia. Aplikuje nici PDO oraz liftingujące nici z haczykami (Barb, Silhouette oraz Aptos). Wykonuje zabiegi z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, liposukcje z wykorzystaniem lasera (slimlipo), wypełnianie polikaprolaktonem oraz autologiczne przeszczepy tkanki tłuszczowej metodą Puregraft. Wycina zmiany skórne. W 2016 roku obroniła doktorat w dziedzinie chirurgii plastycznej na temat oparzeń. Jest w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Lek. med. Tomasz Goryń

Specjalista chirurgii ogólnej, Specjalista chirurgii onkologicznej

Obecnie pracuje w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków COI w Warszawie

Specjalizuję się w diagnostyce oraz leczeniu nowotworów skóry, guzów tkanek miękki oraz guzów kości.

W diagnostyce znamion skóry wykonuję dermatoskopię, biopsje wycinające, biopsje węzłów wartowniczych oraz pełen zakres leczenia operacyjnego nowotworów skóry w tym czerniaka.

Wykonuję biopsję guzów tkanek miękkich w tym biopsje gruboigłowe pod kontrolą USG.

W mojej pracy zawodowej specjalizuje się w kompleksowym leczeniu mięsaków tkanek miękkich, w tym mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej oraz mięsaków kości.

Ponadto wykonuję zabiegi skleroterapii zmian naczyniowych / pajączki naczyniowe/ kończyn dolnych.

W diagnostyce i leczeniu chorych najważniejsze dla Mnie jest profesjonale podejście oraz jak najszybsze i precyzyjne ustalenie rozpoznania i planu leczenia.

Do każdego chorego i jego problemów podchodzę indywidualnie i staram się znajdować jak najlepsze rozwiązania.

Diagnostyka:

 • konsultacje w zakresie diagnostyki i leczenia czerniaka skóry, guzów tkanek miękkich oraz kości.
 • Dermatoskopowa ocena znamion skóry.

Zabiegi:

 • Biopsje wycinające zmian skóry i tkanki podskórnej
 • Biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe
 • Skleroterapia naczyń żylnych / pajączki naczyniowe

Dr Maciej Ferenc

Specjalista chirurgii ogólnej

Ukończył wydział lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r do chwili obecnej związany zawodowo z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej odbywał w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii tego szpitala. Tytuł specjalisty otrzymał w 2016r. W tym samym roku rozpoczął specjalizację z chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii Plastycznej CSK MSWiA

Doświadczenie zawodowe zdobywa na licznych szkoleniach i zjazdach naukowych. Wykonuje zabiegi mezoterapii oraz procedury z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. Zajmuje się rozwiązywaniem problemu łysienia z użyciem systemu Biofiber. Stosuje metodę nieinwazyjnego liftingu-Ulverin.

Lek. Anna Skowrońska

Ortopeda

W 1995 r. ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staż podyplomowy odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W latach 1996-2003 pracowała na oddziale ortopedyczno-urazowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. W 2002 r. uzyskała specjalizację drugiego stopnia z ortopedii i traumatologii. Od 2003 r. do chwili obecnej asystentka Kliniki Chirurgii Plastycznej SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, pracuje również jako chirurg ręki w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Specjalista ortopedii i traumatologii, zajmuje się głównie chirurgią ręki. Posiada pełne kompetencje i wieloletnie doświadczenie operacyjne w dziedzinie chirurgii ręki, pozwalające samodzielnie operować, kwalifikować i prowadzić ambulatoryjnie pacjentów w tej dziedzinie (leczenie zespołu cieśni nadgarstka, choroby Dupuytrena, zespołu rowka nerwu łokciowego, „palców zatrzaskujących”, rekonstrukcje pourazowe ręki, guzy ręki w tym gangliony, leczenie „łokcia tenisisty”). Stale podnosi swoje kwalifikacje, odbywając liczne kursy i szkolenia w kraju i zagranicą.

Dr Małgorzata Nowicka

Specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista endokrynologii, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskała w 2001 roku. Od 16 lat pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, gdzie odbyła specjalizację z ginekologii i położnictwa, a następnie endokrynologii. Już w czasie studiów zainteresowana była tematyką ginekologii i położnictwa oraz endokrynologią; odbyła staże z położnictwa w Hôpital d’Orsay pod Paryżem oraz z endokrynologii w University of Sheffield w Wielkiej Brytanii. Do problemów pacjentki stara się podejść holistycznie i celem osiągnięcia jak najlepszych rezultatów leczenia wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu medycyny estetycznej uzyskaną podczas studiów podyplomowych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Specjalizuje się w: diagnostyce i leczeniu zaburzeń hormonalnych od okresu pokwitania do menopauzy, u pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania, z problemami skórnymi w postaci nadmiernego owłosienia, wypadania włosów, trądzikiem, niepłodnością oraz innymi schorzeniami ginekologicznymi. Kompilacja odpowiednio wdrożonego leczenia ginekologicznego i endokrynologicznego z zabiegami medycyny estetycznej odpowiedniej do wieku pacjentki pozwala uzyskać długotrwałe efekty zdrowotne i przeciwstarzeniowe (terapia anti-aging).

Pani doktor nie zawęża diagnostyki i leczenia jedynie do endokrynologii ginekologicznej, lecz jako specjalista endokrynolog zajmuje się kompleksową diagnostyką hormonalną, również w zakresie nadwagi i otyłości. Leczeniem endokrynologicznym obejmuje również mężczyzn.

Zajmuje się ginekologią zachowawczą, jak również wykonuje ambulatoryjnie drobne zabiegi ginekologiczne oraz z zakresu ginekologii plastycznej ( w tym z zastosowaniem aparatu ThermiVA). Posiada międzynarodowy certyfikat badań kolposkopowych szyjki macicy.

Wykonuje USG ginekologiczne i położnicze; posiada certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Certyfikat FMF (The Fetal Medicine Foundation).

Prowadzi ciąże fizjologiczne i podwyższonego ryzyka, w tym również powikłane zaburzeniami hormonalnymi.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i kursach ultrasonograficznych, operacyjnych oraz konferencjach ginekologiczno-położniczych oraz endokrynologicznych.

Lek. Monika Rogala

Specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Klinice Dermatologii CSK MSWiA oraz CSK WIM w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu nieoperacyjnych zabiegów korygujących i modelujących wygląd twarzy i ciała. Specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej (toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, nici liftingujące, peelingi medyczne, kwas polimlekowy, osocze bogatopłytkowe, mezoterapia, lipoliza) oraz w wysoko zaawansowanych i nowoczesnych metodach laseroterapii (laserowe usuwanie brodawek wirusowych, włókniaków miękkich, brodawek łojotokowych, poprawa estetyki blizn, zamykanie naczyń krwionośnych). W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuje się pełnym zakresem dermatologii klinicznej i estetycznej, dermatochirurgii oraz laseroterapii. Wykonuje badanie dermatoskopowe znamion barwnikowych i trichoskopowe skóry owłosionej głowy oraz biopsje zmian skórnych, zabiegi łyżeczkowania, elektrokoagulacji, kriochirurgii. Swoje umiejętności z zakresu dermatologii, dermoskopii oraz medycyny estetycznej dokumentuje licznymi certyfikatami. Stale poszerza swoją wiedzę w zakresie dermatologii ogólnej oraz medycyny estetycznej uczestnicząc w kongresach medycznych w kraju i zagranicą.

Radosław Lalak

Rehabilitant, Osteopata

W 2007 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie na Oddziale Fizjoterapii. Od 2012 r. jest studentem Flanders International College of Osteopathy (FICO) – szkoły osteopatii. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2004 r. , m. in. w Klinice Neurologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Centrum Medycznym LIM w Warszawie, Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie oraz w Szpitalu Medicover na oddziale Kardiochirurgii. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Katarzyna Pisarewicz

Fizjoterapeuta, Masażysta

Ukończyła Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie na kierunku Technik Masażysta, od 2014 r. studentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim z Oddziałem nauczania w języku angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2013 r. m. in. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie na Oddziale Neurologicznym, Termach Medical Warmia Park SPA w Płuskach, Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, a także w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w wykonywaniu masażu klasycznego, limfatycznego, segmentarnego, relaksacyjnego, aromaterapeutycznego, izometrycznego i sportowego, wykonywaniu masażu gorącą czekoladą, miodem, kijami bambusowymi , stemplami ziołowymi, gorącymi kamieniami, bańką chińską, masażu Lomi-Lomi, masażu twarzy, wykonywaniu zabiegów na ciało: relaksacyjnych, ujędrniających, pielęgnujących, wykonywaniu peelingów całościowych oraz częściowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

Agata Zaliwska

Kosmetolog

Kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, Wydziału Nauk o Zdrowiu. Specjalista w dziedzinie patologii skórnych, terapii anti-aging, kosmetologii leczniczej, estetycznej i upiększającej. Posiada liczne certyfikaty wielu renomowanych marek uprawniające do wykonywania zabiegów na twarz i ciało. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, profesjonalnej dermokosmetologicznej konsultacji, umiejętnie łączy nowoczesne terapie HI-TECH z kosmetyką tradycyjną, terapiami manualnymi i autorskim specjalistycznym masażami twarzy z elementami drenażu limfatycznego, refleksologii i akupresury. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział w licznych kongresach kosmetologicznych, szkoleniach i pokazach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Współpracowała jako ekspert z licznymi programami telewizyjnymi: „Akademia zdrowia”, „Jak dobrze wyglądać nago”, „Pytanie na śniadanie”, „No to pięknie”. Jako kosmetolog przede wszystkim kieruje się dobrem pacjenta, łączy doświadczenie i pasję zawodową z wiedzą oraz zdolnościami manualnymi, dzięki czemu zabiegi przez nią wykonywane są skuteczne i przynoszą szybkie efekty.

Ewa Koryl

Kosmetolog

Kosmetolog z ponad 10 letnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Specjalista w dziedzinie kosmetologii estetycznej i zachowawczej, terapii łączących nowoczesną technologię HI-TECH z klasyczną kosmetyką pielęgnacyjną oraz terapiami manualnymi. Ukończyła liczne kursy branżowe wielu renomowanych firm, dzięki czemu uzyskaną tam wiedzę wykorzystuje w swojej pracy zawsze kierując się dobrem pacjenta i indywidualnym doborem kuracji pielęgnacyjnej. Regularnie uczestniczy w kongresach i szkoleniach branżowych, podnosząc swoje kwalifikacje. Wiedzę i efekty swojej pracy publikowała na łamach wielu czasopism, m.in. prowadząc własną rubrykę w miesięczniku „Kobieta i Życie”. Dzięki umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu w pracy, uzyskuje szybkie i długotrwałe efekty pielęgnacyjne.

Recepcja

Małgorzata Załubiniak

Sabina Płusa