O nas - Radzikowska Clinic

O nas

Nasz Zespół

Dr n. med. Elżbieta Radzikowska

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej

Dr n. med. Elżbieta Radzikowska jest specjalistą chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskała w 1998 roku. Wtedy też podjęła pracę na stanowisku asystenta w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK 4 w Lublinie. Specjalizację z chirurgii plastycznej zdobyła pod kierownictwem Prof. Józefa Jethona w Szpitalu Klinicznym im. Prof. Orłowskiego CMPK. Od 2014 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Jest lekarzem, który na pierwszym miejscu stawia pełną satysfakcję pacjentów oraz jak najlepsze efekty estetyczne i zdrowotne przeprowadzanych zabiegów. Specjalizuje się w rekonstrukcji, powiększaniu i redukcji piersi, korekcji uszu, plastyce powiek górnych i dolnych oraz liftingu twarzy. Operuje porażenie nerwu twarzowego, wycina zmiany nowotworowe, przeprowadza plastyki płatowe. Wykonuje zabiegi abdominoplastyki, liposukcje (na swoim koncie ma ponad 3000 wykonanych zabiegów), lipofilling oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Dr Radzikowska stale podnosi swoje kwalifikacje. Systematycznie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach, zjazdach i sympozjach naukowych, organizowanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Prof. dr hab. n. med. Józef Jethon

Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w latach 1991-1993 i 2001-2003. Specjalista krajowy ds. chirurgii plastycznej i leczenia oparzeń w latach 1998-2001. Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie w latach 1997-2012. Prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i naukową, jak również wydaje liczne publikacje m.in. na temat:

 • leczenia wad rozwojowych
 • chirurgii estetycznej
 • leczenia zniekształceń pourazowych
 • leczenie nowotworów skory

Obecnie konsultant oddziału chirurgii plastycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Wykonywane zabiegi chirurgii estetycznej: korekcja piersi, nosa, powiek, uszu, powłok brzusznych.

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk

Prof. dr hab. Artur Jakimiuk jest znanym i szanowanym w środowisku medycznym ginekologiem położnikiem i ginekologiem onkologiem. Prawo wykonywania zawodu posiada od 1986 roku i od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę, przechodząc przez kolejne szczeble kariery naukowej. Posiada specjalizacje I i II stopnia z ginekologii i położnictwa oraz specjalizację z ginekologii onkologicznej. Pracę doktorską obronił w 1990 roku w Akademii Medycznej w Lublinie, otrzymując tym samym tytuł doktora nauk medycznych. Habilitował się w 2000 roku (także w Akademii Medycznej w Lublinie), a trzy lata później otrzymał tytuł profesora.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które nabywał, pracując jako kierownik Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, kierownik Zakładu Zdrowia Prokreacyjnego Instytut Matki i Dziecka oraz profesor zwyczajny Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Profesor Jakimiuk udziela się także naukowo, wykładając zagadnienia związane z onkologią ginekologiczną, położnictwem i chorobami kobiecymi na krajowych i zagranicznych uczelniach, takich jak np. Akademia Medyczna w Lublinie, University of California oraz Brooklyn Fertility Institute. W swoim dorobku posiada ponad 100 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych międzynarodowych pismach medycznych.
Jego olbrzymi wkład w rozwój ginekologii oraz położnictwa został doceniony i nagrodzony m.in. przez Kościuszko Foundation Scholarship i Ernst Schering Postdoctoral Scholarship. Profesor Jakimiuk jest również laureatem Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, a także Nagrody Rektora za Osiągnięcia Naukowe, przyznanej przez Akademię Medyczną w Lublinie. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz International Society of Gynecological Endocrinology.

Profesor Artur Jakimiuk zaprasza mężczyzn na konsultacje andrologiczne .
Pan Profesor zajmuje się:
– niepłodnością męską oraz nieprawidłowymi wynikami badania nasienia,
– zaburzeniami erekcji, popędu seksualnego oraz problemami z oddawaniem moczu,
– zaburzeniami libido
objawami andropauzy, czyli “męskiego przekwitania” – zespołu dolegliwości wynikających z obniżającego się wraz z wiekiem poziomu męskich hormonów płciowych.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska–Długosz

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz jest specjalistą neurologiem, specjalistą rehabilitacji medycznej, wieloletnim adiunktem w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Od 2015 roku pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dla województwa mazowieckiego. Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to terapia toksyną botulinową chorych ze spastycznością, zaburzeniami ruchowymi, migreną przewlekłą oraz neuralgią. Odbyła liczne kursy i szkolenia, zarówno krajowe jak i zagraniczne z zakresu leczenia toksyną botulinową w schorzeniach neurologicznych. Zajmuje się diagnostyką neurologiczną i leczeniem osób dorosłych z:

 • następstwami chorób naczyniowych mózgu (udar niedokrwienny, krwotok śródmózgowy, krwawienie podpajęczynówkowe)
 • bólami głowy
 • bólami kręgosłupa
 • bólami neuropatycznymi
 • otępieniem
 • padaczką
 • następstwami urazów układu nerwowego
 • guzami mózgu
 • chorobami zapalnymi i demielinizacyjnymi ośrodkowego układu nerwowego
 • choroba Parkinsona
 • polineuropatią

Zajmuje się neurorehabilitacją osób dorosłych po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, z uszkodzeniem nerwów obwodowych, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, z polineuropatią. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym oraz licznych doniesień zjazdowych. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu, leczenia żywieniowego w udarze mózgu oraz leczenia toksyną botulinową spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu. Jest cenionym wykładowcą na konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz aktywnie wspiera kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące chorób naczyniowych mózgu oraz współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pacjentów dotkniętych tymi schorzeniami.

Dr Joanna Wiśniewska–Goryń

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej, dyplomowany lekarz medycyny estetycznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Dusseldorfie. Dyplom lekarza uzyskała w 2001 roku. Od 16 lat pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, gdzie obyła specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii plastycznej. Obecnie pracuje na Oddziale Chirurgii Plastycznej, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej. W swojej pracy stosuje połączenie zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej w celu uzyskania jak najlepszych efektów, m. in. połączenie liposukcji z przeszczepem tkanki tłuszczowej oraz komórek macierzystych, plastyka powiek z liftingiem twarzy przy użyciu nici z haczykami, zastosowanie nowoczesnych, małoinwazyjnych metod z użyciem plazmy celem skrócenia czasu rekonwalescencji i ograniczenia blizn. Doktor Wiśniewska-Goryń stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach w kraju i zagranicą – w 2017 roku kurs chirurgii nieablacyjnej w Atenach oraz liposukcji laserowej w Telawiwie. Odbyła wielomiesięczne staże w Klinice Chirurgii Plastycznej w Dusseldorfie u profesora R. Olbrischa oraz w szpitalu uniwersyteckim w Uppsali w Szwecji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Nieablacyjnej. Specjalizuje się w zabiegach z zastosowaniem chirurgii nieablacyjnej z użyciem plazmy – nieoperacyjnym liftingu powiek górnych i dolnych, liftingu szyi, liftingu z zastosowaniem nici haczykowatych – certyfikat APTOS, przeszczepie komórek macierzystych, zastosowaniu osocza bogatopłytkowego, liposukcji z przeszczepem tkanki tłuszczowej.

Dr Anna Szymańska

Absolwentka II wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na co dzień związana z Kliniką i Polikliniką Reumatologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. W Radzikowska Clinic dr Szymańska zajmuje się zabiegami z zakresu medycyny estetycznej z użyciem kwasu hialuronowego, osocza bogatopłytkowego, mezotrapii igłowej. Wykonuje nowoczesne zabiegi bezinwazyjnego liftingu twarzy z użyciem technologii HIFU.  Specjalizuje się w laseroterapii i w zabiegach z użyciem technologii High Tech jak np. laserowym zamykaniu naczynek, usuwaniu blizn, przebarwień, usuwaniu włókniaków.

Dr Szymańska nieustannie pogłębia swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu medycyny estetycznej i anti- aging.

Dr Maciej Ferenc

Specjalista chirurgii ogólnej

Ukończył wydział lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2009r do chwili obecnej związany zawodowo z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA. Szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii ogólnej odbywał w Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii tego szpitala. Tytuł specjalisty otrzymał w 2016r. W tym samym roku rozpoczął specjalizację z chirurgii plastycznej w Oddziale Chirurgii Plastycznej CSK MSWiA

Doświadczenie zawodowe zdobywa na licznych szkoleniach i zjazdach naukowych. Wykonuje zabiegi mezoterapii oraz procedury z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. Zajmuje się rozwiązywaniem problemu łysienia z użyciem systemu Biofiber. Stosuje metodę nieinwazyjnego liftingu-Ulverin.

Lek. Anna Skowrońska

Ortopeda

W 1995 r. ukończyła I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Staż podyplomowy odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. W latach 1996-2003 pracowała na oddziale ortopedyczno-urazowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. W 2002 r. uzyskała specjalizację drugiego stopnia z ortopedii i traumatologii. Od 2003 r. do chwili obecnej asystentka Kliniki Chirurgii Plastycznej SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej, pracuje również jako chirurg ręki w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Specjalista ortopedii i traumatologii, zajmuje się głównie chirurgią ręki. Posiada pełne kompetencje i wieloletnie doświadczenie operacyjne w dziedzinie chirurgii ręki, pozwalające samodzielnie operować, kwalifikować i prowadzić ambulatoryjnie pacjentów w tej dziedzinie (leczenie zespołu cieśni nadgarstka, choroby Dupuytrena, zespołu rowka nerwu łokciowego, “palców zatrzaskujących”, rekonstrukcje pourazowe ręki, guzy ręki w tym gangliony, leczenie „łokcia tenisisty”). Stale podnosi swoje kwalifikacje, odbywając liczne kursy i szkolenia w kraju i zagranicą.

Piotr Trościanko

Fizjoterapeuta

Absolwent Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od 2016 roku pracuje w Narodowym Instytucie Kardiologii, gdzie realizuje projekt naukowy o tematyce fizjoterapeutycznej, na podstawie którego otworzył przewód doktorski na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w szpitalu MSWiA w Warszawie (2011-2016) oraz szpitalu MEDICOVER w Warszawie (2015-2018). W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.

W swojej praktyce fizjoterapeutycznej pracuje wieloma metodami: terapią manualną wg koncepcji Maitland, powięziową Fascial Distortion Model, narzędziową Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation oraz wykorzystuje manipulacje krótkodźwigniowe (HVLA) i torowanie nerwowo-mięśniowe (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Dodatkowo ukończył również kurs kinesiotapingu, flossingu, screeningu medycznego oraz wielu rodzajów masażu wykorzystywanych w fizjoterapii.

Zajmuje się diagnostyką oraz usprawnianiem (terapia + masaż) pacjentów:

– przed/po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych.

– neurologicznych.

– po urazach oraz kontuzjach.

– zespołach bólowych kręgosłupa.

– z nadmiernym stresem/napięciem mięśniowym.

– w ramach prewencji urazów sportowych (odnowa biologiczna).

– w celu ogólnej poprawy stanu ciała i umysłu.

Regularnie podnosi swoje kompetencje i uczestniczy w kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Czynnie prezentuje swoje prace naukowe i przypadki kliniczne na zjazdach naukowych.

Pasjonat golfa oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Pomysłodawca i założyciel projektu FizjoCaddie wpierającego osoby czynnie grające w golfa.

Dr hab. n. med. Jolanta Masiak

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Profesor UM w Lublinie.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kierownik II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W praktyce lekarskiej zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe), zaburzeń lękowych, uzależnień, zaburzeń psychotycznych.

Współpracuję z psychologami i psychoterapeutami.

2001 uzyskała tytuł specjalisty psychiatry I stopnia

2010 uzyskała tytuł specjalisty psychiatry II stopnia

2012 uzyskała Certyfikat Specjalisty Psychiatrii Środowiskowej – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

2005 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2015 uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska

Specjalista Medycyny Morskiej i Tropikalnej zajmujący się leczeniem boreliozy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalista Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Histolog, Cytolog, Embriolog, Lekarz Medycyny Hiperbarycznej (ECHM) Ratownik Medyczny, Profesor Zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób przenoszonych przez wektory, szczególnie boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi.

Autorka ponad 300 artykułów, monografii i rozdziałów w książkach, podręczników dla studentów (Oxford University) o tematyce tropikalnej (choroby przenoszone przez wektory, choroby odkleszczowe, borelioza), histologicznej i hiperbarycznej.

Joanna Ptak

Kosmetolog

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywa pracując w renomowanych gabinetach kosmetycznych. Specjalizuje się w pielęgnacji twarzy oraz zabiegach modelujących sylwetkę. W swoich terapiach bardzo chętnie łączy zabiegi manualne z technologiami Hi-Tech. Stale pogłębia swoją wiedzę uczęszczając na liczne kursy, szkolenia i kongresy branżowe.

Pasja, zaangażowanie oraz wieloletnie doświadczenie w zawodzie pozwala jej na osiąganie spektakularnych efektów zabiegowych.

Agata Zaliwska

Kosmetolog

Kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania, Wydziału Nauk o Zdrowiu. Specjalista w dziedzinie patologii skórnych, terapii anti-aging, kosmetologii leczniczej, estetycznej i upiększającej. Posiada liczne certyfikaty wielu renomowanych marek uprawniające do wykonywania zabiegów na twarz i ciało.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, profesjonalnej dermokosmetologicznej konsultacji, umiejętnie łączy nowoczesne terapie HI-TECH z kosmetyką tradycyjną, terapiami manualnymi i autorskim specjalistycznym masażami twarzy z elementami drenażu limfatycznego, refleksologii i akupresury.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, poprzez udział w licznych kongresach kosmetologicznych, szkoleniach i pokazach z zakresu kosmetologii i medycyny estetycznej. Współpracowała jako ekspert z licznymi programami telewizyjnymi: „Akademia zdrowia”, „Jak dobrze wyglądać nago”, „Pytanie na śniadanie”, „No to pięknie”. Jako kosmetolog przede wszystkim kieruje się dobrem pacjenta, łączy doświadczenie i pasję zawodową z wiedzą oraz zdolnościami manualnymi, dzięki czemu zabiegi przez nią wykonywane są skuteczne i przynoszą szybkie efekty.

Ewa Koryl

Kosmetolog

Kosmetolog z ponad 10 letnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Specjalista w dziedzinie kosmetologii estetycznej i zachowawczej, terapii łączących nowoczesną technologię HI-TECH z klasyczną kosmetyką pielęgnacyjną oraz terapiami manualnymi.

Ukończyła liczne kursy branżowe wielu renomowanych firm, dzięki czemu uzyskaną tam wiedzę wykorzystuje w swojej pracy zawsze kierując się dobrem pacjenta i indywidualnym doborem kuracji pielęgnacyjnej. Regularnie uczestniczy w kongresach i szkoleniach branżowych, podnosząc swoje kwalifikacje.

Wiedzę i efekty swojej pracy publikowała na łamach wielu czasopism, m.in. prowadząc własną rubrykę w miesięczniku „Kobieta i Życie”. Dzięki umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu w pracy, uzyskuje szybkie i długotrwałe efekty pielęgnacyjne.

Klaudia Olchowicz

Kosmetolog

Magister kosmetologii, absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Specjalizuje się w zabiegach wyszczuplających i modelujących ciało. Uważa, że indywidualny plan zabiegowy jest kluczem do idealnej sylwetki. Interesuje się najnowszymi technologiami oraz podologią. Jej zdaniem kosmetolog powinien uczyć się całe życie, dlatego wybrała pracę w Radzikowska Clinic, gdzie może uczyć się od najlepszych i czerpać wiedzę z rzetelnych źródeł.

W naszej klinice przeprowadza m.in. zabiegi pielęgnacji twarzy, ciała oraz zabiegi z zakresu laseroterapii.

Zawsze uśmiechnięta, otwarta na rozmowę i pracę z ludźmi.

Kosmetologia to jej największa pasja, ale wolny czas poświęca również na podróże oraz swojego psa.

Recepcja

Karolina Daniluk